Nápověda

na webu Aukce Sedmička - aukce nemovitostí

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál www.aukcesedmicka.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.aukcesedmicka.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Po potvrzení e-mailu je Váš účet schválen, můžete se přihlásit a podat přihlášku do aukce.  

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.aukcesedmicka.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 3. Doložit Poskytovateli, pořádajícímu konkrétní aukci svoji totožnost
 4. Složit na účet Poskytovatele uvedený v aukční síni, aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu aukce

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně v kanceláři Poskytovatele,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla Poskytovatele,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou Poskytovateli,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v aukční vyhlášce ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu www.aukcesedmicka.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře:

Jak složit aukční jistotu

 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci najdete v aukční síni.
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě na detailu této aukce.  
 • V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě provozovatel poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty.
 • Upozorňujeme, že aukční jistota musí být složena v hotovosti u provozovatele nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem aukce.

Složení aukční jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři provozovatele poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude aukční jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení aukční jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit aukční jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet Poskytovatele. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Poskytovatelem emailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v aukční vyhlášce. 

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.drazebniweb.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.